12. Meddelelser

Sagsfremstilling

Regnskab for puljemidlerne 2018. Regnskabet har ikke kunnet færdiggøres til denne dagsorden pga sygdom i sekretariatet. Punktet vil komme på marts-mødet i lokaludvalget og vil indeholde en redegørelse for udlån af lokaludvalgets ladcykler.

 

Der har været afholdt Mødeforum. referat foreligger endnu ikke.

 

Der har været afholdt Københavnerdialog-møde. Hanne, Jan og Steen deltog for lokaludvalget.

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget at bede om 3 mio. kr. i Overførselssagen til en forundersøgelse af, om et areal på Selinevej kan bruges som festivalplads. Sekretariatet har bedt om at lokaludvalget inddrages, hvis forundersøgelsen munder ud i at der skal arbejdes videre med planerne.