11. Status på planerne for byggeriet på Stejlepladsen (2019-0049796)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om status på planerne for byggeriet på Stejlepladsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

 

Problemstilling

Trafikministeren har den 6. februar 2019 fremsat lovforslag om affredning af Stejlepladsen og de to grunde på Amager Fælled og Selinevej i Folketinget. Lovforslaget har titlen L 153 Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S .Lovforslaget kan læses her.  Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget den 19. februar 2019, og vil, hvis det vedtages, efter planen træde i kraft 1. april 2019.

Foreningen Fiskerhavnens Venner har afsluttet deres underskriftindsamling imod byggeplanerne. Der blev indsamlet næsten 17.300 underskrifter, der er afleveret til  Trafikministeren. Sagen omtales løbende i pressen, både i lokale medier og i landsdækkende aviser.

Der er mens dagsordenen til lokaludvalget skrives indkaldt til demonstration mod lovforslaget den 24. marts 2019 kl. 11 på Christiansborg Slotsplads.

Projektlederen i By og Havn har oplyst til sekretariatet, at selskabet er ved at lægge sidste hånd på første udkast til en strukturplan for området, der nu kaldes Bådehavnsgade Syd. By og Havn har indkaldt følgegruppen (de deltagere i mødet med Overborgmesteren i oktober, der ikke har meldt fra) til møde den 6. marts 2019 for at drøfte strukturplan-udkastet. By og Havn forventer nu at indkalde til åbent borgermøde i slutningen af april.

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Stejlepladsen er fast tema på lokaludvalgsmøderne, indtil andet besluttes.

Beslutning

Hanne orienterede om de nyeste udviklinger - Stejlepladsgruppen har haft foretræde for Folketingets Trafikudvalg. Der vil være 2. behandling af lovforslaget midt i marts. Inden da skal udvalget svare på 45 spørgsmål, som er stillet i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget.

 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.