13. Eventuelt

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

der var ingen punkter til eventuelt. Mødet slut kl. 22.10