4. Status på Kgs. Enghavepuljen (2019-0048587)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om status på Kgs. Enghavepuljen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 976.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2019. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Lokaludvalget har afsat 30.000 kr. til Julepuljen og 172.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 774.000 kr. i Kgs. Enghavepuljen.

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 163.643 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 8 eksterne projekter Der er således 610.357 kr.  (774.000 - 163.643) til rest, som ikke er disponeret i 2019.

  Puljemidler
Årets samlede budget 976.000
Budget fordelt på poster Vedtaget budget Disponeret indtil nu Rest til disposition
Eksterne 774.000 163.643 642.357
Jul 30.000 - 30.000
Egneprojekter 172.000 172.000 0
Saldo (rest budgettal) 0

Tilbage af årets budget til disposition

 

610.357

 

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen:

Der er indkommet 5 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen til behandling på dette møde. Der er samlet søgt om 159.550 kr. og indstillet 90.900 kr.

 

 

Ansøger

Aktivitet

Søgt kr.

Fagudvalg

Indstilling

Ørkenfortet

Klub Spatiøs

14.000

KU

14.000

Rest. Vandvid

Musikaftener

20.000

KU

16.400

SSP/Fællesskaberne

Løb Mellem Husene

50.000

SU/FU

50.000/0

Teatergrad

The BeatRoots

15.500

KU

15.500

Børnekulturstedet

Den Lille Kulturnat

60.050

SU

45.000

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Disponibelt beløb: 610.357 kr.

Indstillet til ansøgninger: 90.900 kr.

Kgs. Enghavepuljen, hvis alle indstillinger vedtages:519.457 kr.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.