10. Godkendelse af Kulturudvalgets forslag til lokaludvalgets Kulturvision (2019-0049769)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal godkende Kulturudvalgets forslag til lokaludvalgets nye kulturvision.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender forslaget til kulturvision

 

Problemstilling

Kulturudvalget under lokaludvalget har på eget initiativ udarbejdet vedlagte forslag til kulturvison for lokaludvalget. Kulturvisonen trækker både tråde bagud til den eksisterende bydelsplan og vil kunne bruges som grundlag ved udarbejdelsen af den næste bydelsplan i 2021. Samtidig er den velegnet til at danne grundlag for lokaludvalgets høringssvar og øvrige henvendelser til forvaltningerne og politikerne. Visionen er inddelt i afsnit svarende til Kulturudvalgets del af den eksisterende bydelsplan og kan ses som en opdatering af denne.

 

Løsning

Lokaludvalget godkender kulturudvalgets forslag til lokaludvalgets kulturvision

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte forslaget uden afstemning.