8. Høring: Københavns Kommunes nye ældrepolitik (2019-0049731)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal træffe beslutning om høringssvar vedr. ny ældrepolitik 2019-2022

 

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

  1. at lokaludvalget drøfter høringsmaterialet
  2. at lokaludvalget træffer beslutning, om der skal afgives et høringssvar
  3. at lokaludvalget i givet fald bemyndiger Socialudvalget til at udarbejde høringssvaret.

 

Problemstilling

Københavns Kommunes forslag til ny ældrepolitik 2019-2022 er i høring frem til 17. marts.

Ældrepolitikken bygger på tre værdier: Frihed, Tryghed og Fællesskaber, som skal være pejlemærker i Københavns Kommune. En politik, som skal favne alle ældre københavnere – både dem, der har behov for meget støtte og pleje fra kommunen, og dem, som klarer hverdagen uden hjælp. Men ældrepolitikken handler også om at skabe fællesskaber, som skal være med til at skabe rammerne for det gode ældreliv i København.

De tre værdier er udfoldet i en række undertemaer.

Høringsmaterialet ligger tilgængeligt på bliv hørt: https://blivhoert.kk.dk/hoering/ny-aeldrepolitik-kobenhavns-kommune

Der er frist for indsendelse af høringssvar den 17. marts 2019, dvs inden næste møde i lokaludvalget. Hvis lokaludvalget ønsker at afgive høringssvar, indstilles det, at Socialudvalget bemyndiges til at udarbejde det.

Løsning

Lokaludvalget drøfter høringsmaterialet og beslutter, om der skal afgives et høringssvar. I givet fald bemyndiger lokaludvalget Socialudvalget til at udarbejde dette.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Afhænger af lokaludvalgets beslutning.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede høringsmaterialet.

Lokaludvalget bemyndigede SU til at afgive høringssvar.