7. Støtteerklæring til Ellebjerg Skole Vedrørende renovering af Fritidsinstitutionen på Ellebjerg Skole samt nye faglokaler på skolen (2019-0049764)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal beslutte en støtteerklæring til Ellebjerg Skole vedrørende manglende færdiggørelse af helhedsrenoveringen af fritidsordningen samt nye faglokaler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget vedtager en støtteerklæring til Ellebjerg Skole.

 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget en anmodning fra Forældrebestyrelsen på Ellebjerg Skole, om at lokaludvalget støtter skolens henvendelse til Børne- og Ungdomsborgmesteren, Overborgmesteren samt Børne- og Ungdomsudvalget. Baggrunden er, at den tidligere besluttede helhedsrenovering af skolens fritidsordning og faglokaler er blevet ramt af anlægsloftet, hvorefter helhedsrenoveringen ikke kan færdiggøres foreløbigt.

Henvendelsen fra Forældrebestyrelsen vedlægges som bilag.

Socialudvalget har set på henvendelsen og udarbejdet vedlagte forslag til en støtteerklæring, der kan indsendes til borgmestrene og Børne og Ungdomsudvalget.

Løsning

Lokaludvalget vedtager en støtteerklæring på baggrund af forslaget fra Socialudvalget.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet videresender støtteerklæringen, når den er vedtaget af lokaludvalget.

 

Beslutning

Lokaludvalget vedtog enstemmigt støtteerklæringen.