11. Mødeplan for 2016 (2015-0212214)

Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter mødeplan for 2016.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender forslag til mødeplan for 2016.

Problemstilling

For at sekretariatet kan booke lokaler til diverse møder i lokaludvalgsregi i god tid, og så møderne kan koordineres med andre møder på Rådhuset m.fl. foreslås følgende møderække for lokaludvalgsmøder i 2016 godkendt:

Torsdag den 21. januar 2016
Torsdag den 25. februar 2016
Torsdag den 17. marts 2016
Torsdag den 28. april 2016
Torsdag den 19. maj 2016
Torsdag den 16. juni 2016
Mødefri i juli
Torsdag den 18. august 2016
Torsdag den 15. september 2016
Torsdag den 13. oktober 2016
Torsdag den 17. november 2016
Torsdag den 15. december 2016

Forretningsudvalgsmøderne vil i så fald afholdes 10 dage før, dvs. om mandagen i ugen forinden lokaludvalgsmøderne.

Løsning

Lokaludvalget beslutter en møderække for lokaludvalgsmøder i 2015 og fagudvalgene drøfter efterfølgende, hvornår deres møder skal placeres. Fagudvalgsmøderne skal dog afholdes senest 2 uger før lokaludvalgsmøderne, så input fra fagudvalgsmøderne kan drøftes på forretningsudvalgsmøderne og har mulighed for at komme med i lokaludvalgsdagsordnen.

Beslutning

Lokaludvalget vedtog forslaget til mødeplan for 2016 uden afstemning.