1. Borgernes tid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Kgs. Enghave Lokaludvalg, bede Lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Beslutning

Der var mødt en borger, Hanne, fra Mozarts Plads, som var meget ked af, at der ikke tilbydes beboerne på Mozarts Plads kompensation for metrostøj på pladsen. Københavns Kommune henviser til, at der efter praksis ikke tilbydes kompensation for arbejde i dagtimerne, og dagtimerne fortolkes af Københavns Kommune fra 7-18 på hverdage samt fra 10-18 på lørdage. Lokaludvalget tog det oplyste til efterretning.