3. Oplæg fra Lars Bohn om Borgernært Demokrati (2015-0212214)

Lokaludvalget orienteres om Borgernært Demokrati ( participatorisk budgetlægning) af Lars Bohn fra Attac.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om borgernært demokrati til efterretning.

Problemstilling

Københavns Kommune har iværksat initiativet Sammen om Byen, for at forbedre kvaliteten af kommunens borgerinddragelse. Lars Bohn har i den forbindelse tilbudt at holde et oplæg for lokaludvalget om borgernært demokrati. Oplægget vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra bl.a. Porto Allegre i Brasilien, hvor byrådet i mange år har arbejdet systematisk med at inddrage borgerne i budgetlægningen.

Som inspiration henvises til Lars Bohns kronik i Information:

http://www.information.dk/74323

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Lokaludvalget lyttede til oplægget fra Lars Bohn og stillede spørgsmål hertil. Der var særlig interesse for mulighederne for borgerbudgetter. Lokaludvalget tog oplægget til efterretning.