13. Eventuelt

Beslutning

Der var ingen punkter til eventuelt. Mødet sluttede kl. 21.57.