2. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:
 Sisse Fagt - suppleanten Elvira Ramovic deltog
Joan Røge - Suppleanten Rutt Hjelm deltog
Lasse Grosbøl
Annemarie Holm

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. Benny Pedersen blev valgt som dirigent.