4. Status på puljemidlerne (2015-0212214)

Kgs. Enghave Lokaludvalg orienteres om status og ansøgninger til udvalgets puljemidler og tage stilling til, om der skal overføres midler fra projektet Cykelkort til Kgs. Enghavepuljen.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget beslutter at overføre 30.000 kr. fra projektet "Cykelkort" under lokaludvalgets egne projekter til Kgs. Enghavepuljen

2. at lokaludvalget tager orienteringen om status på puljemidler til efterretning.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 700.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2015. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 644.684 kr. af puljemidlerne fordelt på interne og eksterne projekter samt Kulturhavn- og Julepuljen. Dermed er der (700.000 kr. - 644.684 kr.) = 55.316 kr. til rest, som endnu ikke er disponeret i 2015.

Oversigt over lokaludvalgets nuværende disponeringer:

       
Årets samlede budget                700.000    
Restbudget fordelt på poster Vedtaget budget Disponeret indtil nu Rest til disposition
       
Eksterne                459.900                            404.584                     55.316
Kulturhavn                  50.000                              50.000                             -  
Jul                  40.000                                      -                       40.000
       
       
       
       
Egneprojekter                150.100                            150.100                             -  
Saldo (rest budgettal) 0  Hvis feltet går i nul, er budgettet fordelt korrekt
       
Tilbage af årets budget til disposition                          55.316    


Julepuljen, som er en del af Kgs. Enghavepuljen, er specifikt rettet mod juleaktiviteter i bydelen. Puljen forventes uddelt på lokaludvalgets møder i oktober og november.

Forretningsudvalget forventer ikke, at det beløb på 30.000 kr., der er afsat til lokaludvalgets eget projekt "Cykelkort" vil blive brugt i 2015. Forretningsudvalget indstiller derfor, at beløbet overføres fra egne projekter puljen til Kgs. Enghavepuljen, som herefter vil have et disponibelt beløb på 85.316 kr. inden uddeling af puljemidler på lokaludvalgets septembermøde.

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen, der behandles på dette møde:


Der er kommet 4 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen, der skal behandles på dette møde. Samlet er der søgt om 64.350 kr. og indstillet 15.000 kr. En af ansøgningerne vedrører et arrangement, der afholdes inden lokaludvalgsmødet, og den kan derfor ikke imødekommes, jf. puljemiddelkriterierne.

Projektnavn

Ansøgt beløb

Indstillet beløb

Fagudvalg

Afholdes

Chicks in Space

20.000

10.000

KU

21.09-21.12- 2015

Cirkus og gadeperformance

16.500

0

KU

18.09-20.09-2015

Lanterneoptog Allehelgeners Aften

10.000

5.000

KU

4.10-31.10-2015

Professionelt Kor i Børnehøjde

17.850

0

KU

1.10-30.11-2015Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning og tager stilling til, om der skal overføres 30.000 kr. fra Cykelkortprojektet under egne projekter til Kgs. enghavepuljen.

Økonomi

Status på Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingerne om ansøgninger vedtages:

Disponibel Kgs. Enghavepulje: 55.316 kr.
Indstillet beløb til puljeansøgere: 15.000 kr.

Kgs. Enghavepuljen, hvis alle indstillinger tiltrædes: 40.316 kr.
Kgs. Enghavepuljen, hvis 30.000 kr. overføres fra eget-projektet Cykelkort: 70.316 kr.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at overføre 30.000 kr. fra cykelkort-projektet til Kgs. Enghavepuljen - Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.