12. Meddelelser

Natur- og Miljøklagenævnet var på besigtigelse på Tippen den 10. september i anledning af den verserende fredningssag. Efter besigtigelsen var Nævnet vært for et borgermøde på Karens Minde. Både besigtigelse og borgermøde var med meget høj deltagelse af borgere fra Sydhavnen - der deltog omkring 100 borgere begge steder. Beslutningen var ikke kendt, da dagsordenen blev skrevet.

Forretningsudvalget har besluttet, at der ikke skal afgives høringssvar vedrørende følgende sager:
Spildevandsplan, tillæg nr. 4 - høringen er bydelsdækkende og ikke specifikt rettet mod Kgs. Enghave
Ny klyngestruktur på fritidsområdet - materialet er uigennemskueligt, men der er også her tale om en bydelsdækkende høring, og umiddelbart er det udelukkende selve strukturen i klynger, der spørges om, ikke eventuelt afledte virkninger.

Sikker Skolevej projektet er på TMU-møde den 21. september. Projektet forventes i høring kort tid efter. Der er enkelte ændringer i forhold til den forudgående høring, bl.a. kommer der ikke nogen helle til fodgængere i Scandiagade, der kommer ikke cykelstier på A C Meyersvænge, da grundejerne ikke vil være med, og planerne om Mozarts Plads er ikke taget med pga. metrobyggeriet.

Der har været indbrud og hærværk på karens Minde natten til den 11. september. Døren ind til lokaludvalgets sekretariat har lidt samme skæbne som de fleste andre døre til kontorerne - den er smadret og vil blive udskiftet. Der er kun stjålet et kamera fra sekretariatet, men det er gået værre ud over mange af de øvrige kontorer. Indbrud og hærværk er meldt til politiet.

Beslutning

Henvendelsen fra de tre borgere, der mødte frem til borgernes tid på august-mødet blev drøftet. Lokaludvalget tog til efterretning, at Forretningsudvalget vil besvare henvendelsen, og at et svar fra SydhavnsCompagniet på henvendelsen til lokaludvalget vil blive vedlagt som bilag.