Mødedato
23-04-2015 19:00

Referat

PunktTitel
1Borgernes tid
2Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent
3Oplæg om bibliotekspakken "Styrk Borgerne" (2015-0080997)
4Drøftelse af henvendelse til kultur- og Fritidsforvaltningen vedrørende bibliotekspakken (2015-0080997)
5Status på puljemidler (2015-0080997)
6Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2015-0085307)
7Ønsker til budget 2016 (2015-0080997)
8Intern høring: Sikker Skolevej til Teglholmen (2012-73015)
9Høring: Organisering af Fremtidens Fritidstilbud (2015-0080997)
10Høring: Nye Vejnavne på Frederiks Brygge og tre nye vejnavne på Teglholmen (2015-0080997)
11Høring: Kommuneplan 2015 (2015-0080997)
12Høring: Indre Ringrute, supercykelsti (2015-0080997)
13Høring: Udviklingsplan Sydhavnen (2015-0080997)
14Orientering om Metro til Sydhavnen (2015-0080997)
15Orientering om Udkast til grøn strategi for København (2015-0091872)
16Meddelelser
17Eventuelt