. Orientering om Metrobyggeriet på Mozarts Plads (2015-0107738)

Lokaludvalget orienteres om status på planerne vedrørende metrobyggeriet på Mozarts Plads

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om metrobyggeriet på Mozarts Plads til efterretning.

Problemstilling

Planerne for byggeriet af Metro til Sydhavnen, herunder byggeriet af stationen på Mozarts Plads skrider stille og roligt frem. Der vil på lokaludvalgsmøderne være et fast punkt, hvor der orienteres om status på byggeriet. Til dette møde orienterer Ann Vikkelsø om planerne for Mozarts Plads, herunder for mulige løsninger vedrørende ovenlysvinduer.

Slides fra møde med Økonomiforvaltningen, Områdefornyelsen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Metroselskabet og lokaludvalgets repræsentanter  den 14. april 2015 vedhæftes.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.