. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

 Elvira Ramovic - suppleanten Sisse Fagt deltager
Annemarie Holm
Per Ramsdal
Steen Eriksen
Bendt Tobiassen

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Benny Pedersen blev valgt som dirigent.