. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2015-0107881)

Kgs. Enghavepuljen har i april modtaget to ansøgninger til behandling på lokaludvalgsmødet den 21. maj 2015.

Tidligere beslutninger

De to ansøgninger har været til forbehandling hos Kulturudvalget. Der tages endelig stilling til ansøgningerne på lokaludvalgsmødet.

Indstilling og beslutning

Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at støtte Jazz dage på Mozarts Plads med det ansøgte beløb. Ansøger har søgt 25.000 kr.

2. at støtte Loppemarked og festlig aktivitetsdag på Bavnehøj med 5.000 kr. Ansøger har søgt 10.000 kr.

Problemstilling

1. Jazz dage på Mozarts Plads (2015-0097901), Ansøgt om 25.000 kr.
Afvikling af åbne gratis jazz koncerter på Mozarts Plads. Fokus er at invitere lokalbefolkningen i Sydhavnen til gratis udendørs koncert på pladsen. Arrangementet vil være åbent for alle og pladsens spatiale udformning giver rig mulighed for mange gæster. Der ansøges om afvikling af fire koncerter i alt, ligeligt fordelt på hhv. mandag d. 6. og tirsdag d. 7. juli 2015.

Ansøger Lasse Andersen 
Sted Mozarts Plads 1b, 2450 København SV. Cafe Wolfie
Samarbejdspartnere Wolfie er skabt i samarbejde med SydhavnsCompagniet for at støtte bydelen. Rent lavpraktisk vil SydhavnsCompagniet hjælpe til med annoncering af eventet samt muligvis hjælpe med lån af material (så som ekstra borde og bænke)
Målgruppe Lokalbefolkningen i Sydhavnen og nærområdet.
Samlet budget 25.000 kr.
Pulje Kgs. Enghavepuljen

Indstilling

Kulturudvalget synes at arrangementet er godt for pladsen og en god tradition at starte op, og vil derfor støtte med det ansøgte beløb på 25.000 kr.

2.  Loppemarked og festlig aktivitetsdag på Bavnehøj (2015-0098584), Ansøgt om 10.000 kr.
Baggrund for projektet: Sidste år afholdt vi, på Johan Kellers vej, for første gang et loppemarked. Det var en kæmpe succes og borgerne i Sydhavnen støttede virkelig op omkring tiltaget og håbede at vi ville gentage noget lignende. I sidste år havde vi ingen økonomi og ingen ekstra aktiviteter blot en hyggelig "loppemarkedsudstilling". Folk blev hængende og begyndte at købe drikkevarer og handle pizza og syntes at det bare var så hyggeligt. Det blev startskuddet til dette projekt: "LOPPEMARKED & festlig aktivitetsdag på Bavnehøj". Nu har vi erfaringen og vi ved hvad vi vil i år! Det kræver blot støtte og vi håber selvfølgelig at I vil støtte denne aktivitet. Vi har tænkt os igen at afholde loppemarked. Herudover vil vi samtidig invitere borgere i Sydhavnen til et arrangement. hvor vi: Opstiller en poopcornmaskine. Bager kager. Brygger kaffe. Arrangerer ponyridning til børnene, opstiller stole og borde og laver et loungeområde nede på vendepladsen på Johan Kellers vej, og generelt pynter op til fest!

Ansøger Kira Hvidtfeldt
Sted Johan Kellers vej 33-61, 21450 København SV
Samarbejdspartnere Aftale træffes med elever fra Hotel & restaurantskolen til at lave lidt sunde snacks
Målgruppe Mennesker der kan lide at komme ud til lokale arrangementer. Børnefamilier, unge, som ældre.
Samlet budget 12.700 kr.
Pulje Kgs. Enghavepuljen
Kommentar  Der er forslag om eventuel lokaludvalgs-stade
Indstilling
Kulturudvalget indstiller til at støtte med 5.000 kr., da der ansøger søger til afledte aktiviteter af loppemarked, til en slags bydelsfest. Kulturudvalget savner gebyr til stader/boder som en del af budgettet og undrer sig over at en af budgetposterne er på 3.000 kr. er uspecificeret.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter, om det vil følge Kulturudvalgets indstillinger for de enkelte ansøgninger.

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til de enkelte ansøgere tages fra Kgs. Enghavepuljen i 2015, og gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til at projekter genererer overskud.

Beslutning

Ansøgning vedr. Jazz-dage:
Brian og Jan erklærede sig inhabile og forlod lokalet.

Indstillingen blev imødekommet med det fulde beløb på baggrund af en enstemmig afstemning.

Loppemarked og aktivitetsdage på Bavnehøj: Joan foreslog at der bliver givet 5.000 kr. i støtte til PR og annoncering, så lokaludvalget støtter at fremme aktiviteten og ikke andet. Flere lokaludvalgsmedlemmer bemærkede, at budgettet var mangelfuldt, der er bl.a. søgt om 3.000 kr., der ikke er redegjort for.

Der blev stemt om Joans forslag.

For at støtte med 5000 kr.
Joan, Kirsten, Helle, Mathilde, Ann, Dan, Junn, Sisse, Paul-Erik, Benny, Anna, Hans, Karin og Brian


Imod:
Karin, Johan, Jan
Undlader:

Lasse

Lokaludvalget vedtog at støtte med 5000 kr. med den præcisering, at beløbet skal gå til annoncering og pr for arrangementet. Begrundelsen for ikke at tildele det fulde beløb er, at budgettet er mangelfuldt. På den anden side ønsker lokaludvalget at støtte at der sættes noget i gang i Bavnehøj.