. Status på puljemidler (2015-0107738)

Kgs. Enghave Lokaludvalg orienteres om status og ansøgninger til udvalgets puljemidler.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg

1. at orienteringen om puljemidler tages til efterretning.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 700.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2014. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 503.331kr. af puljemidlerne fordelt på interne og eksterne projekter samt Kulturhavn- og Julepuljen. Dermed er der (700.000 kr. - 503.331 kr.) 196.669 kr. til rest, som endnu ikke er disponeret i 2015.

Oversigt over lokaludvalgets nuværende disponeringer:

Budget

            700.000

Interne projekter bevilget dd.

          150.100

Eksterne projekter bevilget dd. 

          253.231

Kulturhavn puljen

            50.000

Julepulje

            50.000

Rest

          196.669Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen, der behandles på dette møde:

Der er kommet 2 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen, der skal behandles på dette møde. Samlet er der søgt om 35.000 kr. og indstillet 30.000 kr.

Projektnavn Ansøgt
beløb
Indstillet beløb Fag- udvalg Afholdes
Jazz Dage på Mozarts Plads         25.000

    25.000

   KU 7.7.2015
Loppemarked Bavnehøj        10.000   5.000    KU 06.06.2015


Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Status på Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingerne om ansøgninger tages til efterretning:

Disponibel Kgs. Enghavepulje: 146.769 kr.
Indstillet beløb til puljeansøgere: 30.000 kr.

Kgs. Enghavepuljen, hvis begge ansøgninger tiltrædes: 116.769 kr.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.