8. Bilfri Dag 2016 (2016-0010030)

Tidligere beslutninger

På lokaludvalgsmødet d. 10. december 2016 besluttede udvalget at sætte Bilfri Dag 2016 på denne dagsorden med henblik på at søge at få en afspærring af Enghavevej med på Bilfri Dag.

Sagsfremstilling

Indstilling

Bymiljøudvalget indstiller, at Kgs. Enghave Lokaludvalg

  1. drøfter deltagelsen i Bilfri Dag 2016
  2. drøfter og vedtager henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 8. oktober 2015, at "Københavns Kommune på linje med andre europæiske storbyer afholder en bilfri dag i hele eller dele af kommunen i forbindelse med den europæiske mobilitetsuge en søndag i slutningen af september, og at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et forslag til Teknik- og Miljøudvalget om de praktiske forhold i forbindelse hermed.”

Det forlyder, at det ikke er alle dele af byen, der bliver omfattet, og at det er en fordel at melde projekter ind, hvis man i lokalområdet ønsker at lave aktiviteter på dagen.
Bymiljøudvalget har behandlet sagen og foreslår at indsende vedhæftede henvendelse til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget.
I følge kommunens hjemmeside vil sagen blive behandlet i januar eller februar måned.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg

  1. drøfter deltagelsen i Bilfri Dag 2016
  2. drøfter og vedtager henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Johan bemærkede, at han synes at det er et meget dårligt projekt, som han ikke synes at lokaludvalget skal deltage i.

Lokaludvalget stemte om tilslutning til henvendelsen til teknik- og Miljøforvaltningen.

For: Junn, Peter, Mathilde, Brian, Lasse, Jan, Benny, Kirsten, Paul-Erik, Steen, Dan, Sisse, Helle, Ann

Imod: Johan

Undlader: Anna