17. Eventuelt ( )

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Der var ingen punkter til eventuelt.

 

Mødet sluttede kl. 21.48.