16. Meddelelser ( )

Sagsfremstilling

Næstformanden orienterer om LUFT/mødeforum
Der skal bl.a. drøftes effektiviseringer på LUFT- mødet den 18. januar.

 

Sammen om byen/Borgerbudgetter
Økonomiudvalget behandlede på deres møde 12. januar hhv. Sammen om Byen projektet og tanker omkr. Borgerbudgetter. se Økonomiudvalgets dagsorden punkt 7 og 8: http://www.kk.dk/edoc-agenda/29844/68e9403d-80b8-4198-b035-61ad44ca06e9. Som bilag er brev til lokaludvalgene vedr. Sammen om byen og fem principper for øget dialog.

Økonomiforvaltningen havde indstillet, at borgerbudgetterne skulle finansieres af lokaludvalgenes puljemidler. SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet stillede ændringsforslag om at "Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejde et budgetnotat til de kommende budgetforhandlinger med forslag til, hvordan lokaludvalgene kan tildeles midler til forsøg med borgerbudgetter fra 2017-2019, hvor den konkrete udmøntning kan ske i et mere lokalt regi, f.eks. et skoledistrikt." Ændringsforslaget blev vedtaget og indstillingen om borgerbudgetter blev vedtaget med denne ændring.

 

Indkøb af merchandise mv:

Sekretariatet har for restpuljemidlerne købt sweatshirts med LU-logo, balloner, skilt til tippen, engangsservice og en 4X4 meter pavillon med logo.

 

10. februar kl. 17-19 -  Borgermøde om Sydhavnens nye Oplevelsescafé:

Kom og hør om – og bidrag med – planer for det tidligere Posthus, som SydhavnsCompagniet har overtaget.

Det overordnede koncept er en oplevelsescafe med produktion og salg af genbrugskunst etc.

Vi ser frem til en dialog, hvor du får mulighed for at komme med forslag til vilde, sjove, skøre anvendelsesmuligheder fremover. Vi byder på en bid brød og drikkevarer i pausen. Mødet afholdes i ”det tidligere Posthus”, Borgbjergsvej 26.

 

Metromøde på Skolen i Sydhavnen på Søndag den 24.1 kl. 13 med brunch.

Beslutning

Lokaludvalget tog meddelelserne til efterretning.