6. Vores Sydhavn - Samarbejde med TAG DEL om projektværktøjer og projektuddannelse i Sydhavnen (2016-0006520)

Sekretariatet har sammen med TAG DEL udarbejdet en projektskabelon samt et budget for projektet "Vores Sydhavn". Lokaludvalget skal bl.a. træffe beslutning om at afholde to workshops i samarbejde med TAG DEL og andre lokale aktører i Sydhavnen samt afsætte puljemidler til projektet.

Tidligere beslutninger

Kgs. Enghave Lokaludvalg afholdt i april 2013 arrangementet "Projekt Knudepunkt" og "Projekttræf" i maj 2014 - begge gange i samarbejde med Frivilligcenter VSV og Kulturanstalten. Lokaludvalget tilkendegav efterfølgende, at et lignende arrangement med fordel kunne afholdes hvert år.  

Det nye projekt udspringer af en henvendelse fra TAG DEL. Lokaludvalgssekretariatet har tidligere samarbejdet med TAG DEL, bl.a. i forbindelse med afholdelse af Projekttræf. Tanken er, at dette mere langsigtede projekt skal tage over fra Projekttræf.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at Lokaludvalget skal beslutte,

1. at afholde de to workshops og igangsætte den videre planlægning og samarbejde med TAG DEL. Derudover skal det godkendes at projektet finder sted over en periode på cirka 12 uger inkl. planlægning og afvikling af projektet, der finder sted i foråret 2016.

2. at afsætte 31.050 kr. til projektets afholdelse fra Kgs. Enghavepuljen.

Problemstilling

Projektet Vores Sydhavnen er et samarbejde mellem TAG DEL og Kgs. Enghave Lokaludvalg. Håbet er, at inkludere lokale aktører såsom Områdefornyelse Sydhavnen, Frivilligcenter VSV, Projekt Frivillig, de tre lokale folkeskoler – tre af udskolingens 9. klasser (Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole og Skolen i Sydhavnen), SydhavnsCompagniet, Kvarterhuset og evt. Karens Minde Kulturhus.

Projektet “Vores Sydhavnen” vil gøre det lettere og mere fleksibelt for alle borgere i Sydhavnen at involvere sig i lokalmiljøets projekter og foreningsliv. Det er først og fremmest formålet at give lokalborgerne mulighed for at kunne bidrage til byudviklingen. Dernæst er det formålet at uddanne borgerne i projektudvikling og ’kommuneinddragelse’. Det vil sige, at borgerne får vejledning i, hvordan de på egen hånd kan igangsætte projekter i nærområdet, og på hvilke forskellige måder de kan inddrage eksempelvis lokaludvalget og andre lokale ressourcer i processen.

Fokus er på den yngre del af beboerne fra 13 år og opefter, men alle kan selvfølgelig deltage. Projektet skal samarbejde med et andet projekt, der ligger under TAG DEL, hvor tre 9. klasser på de tre skoler i bydelen skal deltage i et forløb, der dygtiggør dem i projektledelse. Dette skal bl.a. ske i samarbejde med lokale aktører, erhvervsliv og  foreningsliv.

På lokaludvalgsmødet den 21. januar 2016, vil repræsentanter fra TAG DEL deltager og fremvise en præsentation af den digitale platform tagdel.dk med en testversion af, hvordan den digitale platform vinklet på Sydhavnen og de valgte temaer, kan se ud.

Temaer kan være

  • Genbrugsstationen ved Bådehusgade – genbrug, deleøkonomi og lokal udveksling af brugte ting
  • Sydhavnstippen – bæredygtighed, grønt miljø og rekreativt område
  • Sammenbinding af Sydhavnen – fællesskab og netværk på tværs af det klassiske Sydhavnen og den nyere del på Teglholmen og Sluseholmen
  • Strøggade på Borgbjergsvej -  alternative erhverv, pop-up butikker/ caféer og nye koncepter til det lokale erhvervsliv

Relevante puljer

  • Kgs. Enghavepuljen
  • Kulturhavnpuljen
  • Julepuljen
  • Sydhavnsdollars

Løsning

Lokaludvalget godkender afholdelse af "Vores Sydhavn" og afsætter 31.050 kr. af Kgs. Enghavepuljen til finansiering af projektet.

Økonomi

Lokaludvalget bevilger 31.050 kr. til projektet.

Midlerne tages fra lokaludvalget ikke disponerede puljemidler. 

Videre proces

Sekretariatet arbejder videre med projektet i samarbejde med TAG DEL.

Beslutning

Lokaludvalget opfordrede til at der blev samarbejdet med områdefornyelsen. Lokaludvalget vedtog at bevilge 31.050 kr.

For :Anna , Junn, Peter, Brian, Lasse, Benny, Kirsten, Rutt, Steen, Dan, Sisse, Helle

Imod:Ingen

Undlader:Johan, Jan, Mathilde, Paul-Erik