2. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent ( )

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

Joan Røge - Suppleanten Rutt Hjelm deltager

Hans Præstbo

Bendt Tobiassen

Annemarie Holm

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Løsning

Økonomi

Videre proces

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Beslutning

Der blev tilføjet et nyt pkt. 9A om naboorientering om broen over Frederiksholmløbet. Dagsordenen blev godkendt. Kirsten Lind blev valgt som ordstyrer.