4. Status på puljemidler 2016 (2016-0008816)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om status for puljemidlerne for 2016.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på puljemidler og ansøgninger til efterretning.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 725.000 kr i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2016. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 68.120 kr. af puljemidlerne fordelt på 4 eksterne projekter Der er således 656.880 kr.  (725.000 - 68.120) til rest, som ikke er disponeret i 2016.


Overblik over lokaludvalgets nuværende disponeringer:

Puljemidler
Budget 725.000
Interne projekter bevilget dd. -
Eksterne projekter bevilget dd.:  
Duelighedskursus    7.120
Goldschmidts Musikakademi  18.400
Plakatudstilling, Sydhavn Station   19.600
 Arkitektur- og Designundervisning  23.000
 Eksterne projekter total  68.120
Rest  656.880

 

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen
Der er indsendt 1 puljeansøgning til Kgs. Enghavepuljen, som skal behandles på dette lokaludvalgsmøde. Samlet søges der om 60.000 kr., og der er fra Forretningsudvalget indstillet 30.000 kr. Der er desuden 1 internt projekt "Vores Sydhavnen", hvortil der indstilles bevilget kr. 31.050.

 

Oversigt over ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen til dette møde:

 

Projektnavn Ansøgt
beløb
Indstillet beløb Fag- udvalg Afholdes
Stay True Festival 60.000 30.000 KU

august 2016

Internt Projekt: Vores Sydhavnen 2016  31.050  31.050 marts-april 2016
Total  91.050  61.050 -

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om puljemidlerne til efterretning.

Økonomi

Status på Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingen tiltrædes:

Disponibelt beløb. 656.880 kr.
Indstillet, ansøgning: 30.000 kr.

Indstillet internt projekt: 31.050

Disponibelt beløb hvis indstillingerne tiltrædes: 595.830 kr.

 

Beslutning

Ann orienterede om status på puljemidlerne. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.