5. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2016-0001915)

Kgs. Enghave har ikke modtaget nogen nye ansøgninger til fristen den 20. december, men genbehandler en ansøgning fra decembermødet 2015, efter der er kommet nye oplysninger til projektet.

Tidligere beslutninger

Ansøgningerne er blevet forbehandlet i Kulturudvalget. Der tages endelig stilling til ansøgningen på lokaludvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Indstilling

1.  at støtte Stay True med delvis støtte på 30.000 kr. Ansøger har søgt 60.000

Problemstilling

1. Stay True (2015-0273294), Ansøgt om kr. 60.000,-
Stay True er en gratis kulturmusik-og madfestival, der med lokale initiativer og kreative inputs ønsker at åbne Sydhavnen under ét samlet København. Stay True er en hyldest til Sydhavnen til menneskerne i bydelen, til de grønne områder, til sammenhængskræften, til dig og mig og til fremtiden. Det overordnede formål er, at sætte bydelen Sydhavnen på Københavnerkortet. Gennem en gratis kultur,musik- og madfestival er visionen at skabe et mangeårigt bæredygtigt event, der som udgangspunkt henvender sig til alle aldersgrupper, køn og etniciteter. Festivalens kerneværdier er ærlighed og gennemsigtighed – Stay True er en Nonprofit festival der gerne vil skabe liv, fokus og sammenhængskraft i Sydhavnen. Festivalen skal aktivt involvere lokalbefolkningen og lokale foreningskræfter – herunder samarbejde med bl.a. Sydhavns Compagniet, Karens Minde Kulturhus, Frem Boldklub m.fl. Med den igangværende områdefornyelse vil der gennem den næste årrække ske forandringer i det Sydhavn, vi kender i dag. Det er altså nu, at der skal satses på initiativer som Stay True, der kan værne om bydelens kerneværdier, og som samtidigt tør tænke fremad og brande Sydhavnen som noget nyt. ”Konkurrenceparameteret” for Stay True er, at være en lokalt forankret, gratis og gennemsigtig festival. En hyldest til Sydhavnen.

Ansøger Lasse Skjønning Andersen
Periode
21.08.2016 
Sted
Udearealet ved Karens Minde Kulturhus
Samarbejdspartnere
Målgruppe
I bedste Stay True ånd henvender arrangementet sig som udgangspunkt til alle interesserede – derfor er arrangementet gratis.
Samlet budget 
100.000 kr.  
  
Indstilling 
Kulturudvalget indstiller 30.000 kr. grundet begrænsede midler og finder at Kulturudvalget ikke kan støtte et projekt af 10 timers varighed med et større beløb.  Vi opfordrer til, at man spørger SydhavnsCompagniet og Karens Minde om lån af borde.

Kommentar fra sekretariatet Siden sidste behandling har sekretariatet modtaget to budgetter fra ansøger - et samlet budget og et rettet mod Kgs. Enghavepuljen.

Løsning

 Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter, om det vil følge udvalgets indstilling for ansøgningen.

Økonomi

 Lokaludvalgets bevillinger til den enkelte ansøger tages fra Kgs. Enghavepuljen i 2016. Bevillinger gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til at projekter genererer overskud.

Videre proces

 

Beslutning

Stay True: Ansøgningen blev drøftet på lokaludvalgets møde i december 2015. Der er nu tilsendt nyt budget. Lokaludvalget stemte om at bevilge 30.000 kr. som indstillet af kulturudvalget. Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.