7. Vedtagelse af budget for puljemidlerne for 2016. (2016-0008816)

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 725.000 kr.i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2016. Lokaludvalget skal vedtage et budget for puljemidlerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender budget for puljemidlerne for 2016.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 725.000 kr i puljemidler til selvstændig varetagelse. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Forretningsudvalget har drøftet budget for 2016 og foreslår følgende:

Vedligehold af bydelens udlånsladcykler: 5.000 kr.
Kulturhavnspuljen: 50.000 kr.
Julepuljen: 40.000 kr.
Annoncering: 40.000 kr.
Kort: 30.000 kr.
Naturskolen: 10.000 kr.
Jul på Mozarts Plads (juletræ, risengrød og underholdning): 40.000 kr.

- i alt 215.000 kr.

Løsning

Det foreslås at Kgs. Enghave Lokaludvalg træffer beslutning om budgetposter for 2016.

 

Økonomi

Puljemidler til rådighed 2016: kr. 725.000

Imødekomne ansøgninger indtil januar 2016: 68.120 kr.

Indstillet til bevilling på januar-mødet: 61.050 kr.

Disponeret til ovennævnte formål: 215.000 kr.

Rest til uddeling efter januar-mødet, hvis alle indstillinger godkendes: (595.830 kr. - 215.000 kr. ) 380.830 kr.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.Lokaludvaget vedtog ensstemmeigt at fordele puljemidlerne som indstillet.