13. Lokaludvalgets julearrangement - evaluering og placering (2016-0008816)

Lokaludvalget skal evaluere Julearrangementet 2015 og beslutte, hvor fremtidige julearrangementer i lokaludvalgets regi skal placeres.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget evaluerer Julearrangementet 2015

2. at lokaludvalget beslutter, hvor fremtidige julearrangementer i lokaludvalgsregi skal afholdes

Problemstilling

Julearrangementet 2015 blev afhold i samarbejde med SydhavnsCompagniet og Helhedsplanen (Sammen om Sydhavnen). SydhavnsCompagniet stillede deres lokaler i det gamle posthus på Borgbjergsvej til rådighed, mens der var fælles juleoptog fra Posthuset til Mozarts Plads. På pladsen var der ilddans, musik, uddeling af gratis risengrød, tale af lokaludvalgets formand, spejderne solgte pandekager og kakao og til sidst blev træet tændt. Sekretariatet vil gerne have en tilbagemelding fra lokaludvalget på arrangementet.

Fra i år og formodentlig frem til 2013, forventer vi, at julearrangementet skal holdes et andet sted end Mozarts Plads, da gravearbejdet forud for metrobyggeriet forventes at gå i gang i efteråret. Forretningsudvalget har drøftet andre mulige lokaliteter i Sydhavnen. F.eks. vil arrangementet kunne holdes på den Røde Plads, Ved Sydhavn Station, ved en af bydelens skoler eller på Karens Minde. Forretningsudvalget ønsker, at lokaludvalget tager stilling til, hvor arrangementet skal holdes i de kommende år, hvor Mozarts Plads ikke er tilgængelig og om arrangementet skal gå på skift mellem flere forskellige placeringer.

Løsning

Lokaludvalget evaluerer sidste års julearrangement og beslutter placeringen for kommende arrangementer.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomisk betydning.

 

Beslutning

Ad 1) Kirsten: Fint arrangement med mange deltagere både på posthuset og på MP - dog problemer med lyden.

Brian: Fantastisk arrangement, men det var et stort problem at lyden ikke fungerede. Der gik for lang tid, før træet blev tændt.

Ann: Nødvendig med strammere tidsplan - optoget tog kortere tid end forventet, så arrangementet på MP begyndte før planlagt.

 

Ad 2) Ann: God idé at flytte arrangementet rundt i de år, MP er lukket pga metroarbejdet. Karens Minde er velegnet - når Sydhavn St. er færdig (formodentlig i 17) er det en god idé at holde arrangementet der - også fint at holde arrangementet på tegl holmen eller Sluseholmen.

Brian: Vi skal være forsigtige med at lægge for meget på Karens Minde. Røde Plads vil også være en mulighed. En god idé at flytte arrangementet rundt.

Den endelige placering vedtages på august-mødet i lokaludvalget.