3. Præsentation af samarbejdsprojekt mellem Kgs. Enghave Lokaludvalg og Tag Del "Vores Sydhavnen" (2016-0008816)

Kgs. Enghave Lokaludvalg informeres om planerne om et samarbejdsprojekt mellem lokaludvalget og Tag Del, som skal gøre det lettere og mere fleksibelt for alle borgere Sydhavnen at involvere sig i lokalmiljøets projekter og foreningsliv.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Problemstilling

Lokaludvalgets sekretariat har drøftet mulighederne for et samarbejde omkring lokaludvalgets Projekttræf med  Projektleder Carsten Theede samt projektmedarbejderne Anne Dybdahl Jørgensen og Simon Holmgaard fra Tag Del. Projektet vil blive lanceret igennem og virke som en opkvalificering af det eksisterende initiativ, Projekttræf. Der er altså tale om en videreudvikling af det i forvejen eksisterende ønske om at give borgerne mulighed for at bidrage til lokalsamfundet via egne og bredere samskabte projekter På baggrund af drøftelserne vil Tag Dels medarbejdere præsentere projektet for lokaludvalget.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og Videre proces

 

 

Lokaludvalget skal senere på mødet tage stilling til, om lokaludvalget vil bevillige puljemidler til projektet.

Beslutning

Lokaludvalget stillede spørgsmål til projektet.

 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning,