Mødedato
21-01-2016 19:00

Referat

PunktTitel
1Borgernes tid ( )
2Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent ( )
3Præsentation af samarbejdsprojekt mellem Kgs. Enghave Lokaludvalg og Tag Del "Vores Sydhavnen" (2016-0008816)
4Status på puljemidler 2016 (2016-0008816)
5Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2016-0001915)
6Vores Sydhavn - Samarbejde med TAG DEL om projektværktøjer og projektuddannelse i Sydhavnen (2016-0006520)
7Vedtagelse af budget for puljemidlerne for 2016. (2016-0008816)
8Bilfri Dag 2016 (2016-0010030)
9Høring: Teglværkshavnen tillæg 8 - lokalplanforslag (2016-0008816)
10Nyt pkt 9A - Naboorientering om bro over Frederiksholmløbet ( )
11Skybrudskonkretisering: intern høring om indspil til budget 2017 (2014-0004352)
12Høring: Nyt koncept for bydelsplaner (2016-0008816)
13Høring: Ny struktur for ældrerådet (2016-0008816)
14Lokaludvalgets julearrangement - evaluering og placering (2016-0008816)
15Orientering om ny lokalplansproces (2016-0008816)
16Orientering om besparelser på lokaludvalgene (2016-0008816)
17Meddelelser ( )
18Eventuelt ( )