12. Medlemsforslag: Samarbejde mellem Kgs. Enghave Lokaludvalg og Valby Lokaludvalg om Valbyparken (2015-0256657)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Paul-Erik Lind om samarbejde imellem lokaludvalget og Valby Lokaludvalg om Valbyparken.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til medlemsforslaget fra Paul-Erik Lind om et samarbejde med Valby Lokaludvalg om Valbyparken.

Problemstilling

Paul-Erik Lind har bedt om, at lokaludvalget tager stilling til hans forslag om et samarbejde med Valby Lokaludvalg om Valbyparken. Forlsaget vedlægges som bilag. Som baggrund fra forslaget henviser Paul-Erik til, at Valbyparken geografisk er delt mellem de to lokaludvalg, og at han finder, at der er en række områder/projekter, som de to lokaludvalg med fordel kunne samarbejde om, herunder:
  • Stranden i valbyparken
  • Faciliteter for vinterbadere
  • Skiltning
  • Beskyttelse af nattergalebestanden
  • Oprensning af vandhuller
  • Forbedrede forhold for skiløb om vinteren
  • det uudnyttede område mellem valbyparken og Damhusåens rensningsanlæg

Paul-Erik Lind foreslår, at der oprettes en arbejdsgruppe med deltagelse af 2-4 repræsentanter fra hvert lokaludvalg.

medlemsforslaget er medtaget i forslaget til årsplan fra Kulturudvalget.

Løsning

Lokaludvalget tager stilling til medlemsforslaget.

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Lokaludvalget tilsluttede sig forslaget om oprettelse af en arbejdsgruppe, der skal være forankret i Kulturudvalget, men med mulighed for deltagelse af BMU-medlemmer. Oprettelsen forudsætter at der rettes henvendelse til Valby LU, og at Valby LU også tilslutter sig planen.

Sekretariatet retter henvendelse til lokaludvalget og lokaludvalget afventer Valby LUs svar.