10. Helhedsgenopretningsplan Stubmøllevej (2015-0256657)

Lokaludvalget skal drøfte om udvalget skal reagere på, at der ikke er afsat midler til cykelstier i forbindelse med helhedsgenopretningen af Stubmøllevej.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til kgs. Enghave Lokaludvalg:

At Lokaludvalget drøfter, hvordan lokaludvalget skal reagere på, at der i genopretningsplanen for Stubmøllevej ikke er afsat midler til cykelstier.

Problemstilling

TMF har meddelt, at helhedsgenoretningsplanen for Stubmøllevej skal gennemføres 1:1, dvs. at der kun afsættes midler til genopretning af vejen, men ikke til nye tiltag som f.eks. cykelstier.

Løsning

Lokaludvalget drøfter det notat, TMF har udsendt om helhedsgenopretningsplanen og om lokaludvalget skal reagere herpå og i givet fald hvordan.

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at skrive en henvendelse til TMU-medlemmer for at påpege, at der sandsynligvis kan spares penge, hvis cykelstierne indregnes i den samlede plan.Lokaludvalget vil også rette henvendelse til lokalavisen. Henvendelsen skrives af sekretariatet og sendes til godkendelse i Forretningsudvalget.