11. Genbrugsstationen i Bådehavnsgade (2015-0256657)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal drøfte Københavns Kommunes initiativer omkring planerne for en genbrugsstation i Bådehavnsgade

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter planerne for genbrugsstationen i Bådehavnsgade

 

Problemstilling

Der blev afholdt en workshop om Genbrugsstationen onsdag den 18. november. Helle Dahn orienterede om Workshoppen, som blev domineret af, at der var mødt en stor gruppe beboere frem, der er meget modstandere af projektet, og som var meget utilfredse med, at de ikke kunne få svar fra kommunen.

Ann vil gerne have afklaret, om lokaludvalget fortsat støtter planerne om genbrugsstation set i lyset af de nye oplysninger. Lokaludvalget var enige om fortsat at støtte planerne for en genbrugsstation. Lokaludvalget undrer sig over, at der ikke har været afholdt møder i trafikgruppen de sidste par år. Lokaludvalget vil gerne sende en henvendelse til TMF om forvaltningens planer.

En henvendelse bør indeholde en afklaring af planerne herunder om, om det er korrekt, at der ikke er tilladelse til alle dele af projektet og at lokaludvalget gerne vil opdateres på oplysninger om trafikken, herunder om der er lavet en trafiktælling. Undrer os over, at der ikke er foretaget nogen inddragelse af lokaludvalget og trafikfølgegruppen de seneste to år. Hvad baserer kommunen deres planer på. Bede om at få en orientering fra nogen trafifolk på et lokaludvalgsmøde.

Workshoppen var ikke oplysende nok, derfor ønsker lokaludvalget yderligere oplysninger.

Løsning

Sekretariatet udformer udkast til henvendelse til TMF om projektet for genbrugsstationen. Udkastet sendes til FU til godkendelse.

 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at sende en henvendelse til TMF. Henvendelsen godkendes af FU.