2. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent ( )

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:
Paul-Erik Lind
Per Ramsdal
Mathilde Lunderskov

Brian Lentz
Peter Ravn 
Anna Rosenblad

Nyt pkt. 9A: Stubmøllevej

Nyt punkt 9B: Genbrugscentral

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Kirsten Lind blev valgt som dirrigent.

der blev indsat et nyt pkt. 9A: Stubmøllevej og et nyt pkt. 9B Genbrugscentralen
Dagsordenen blev godkendt med den nævnte ændringer.