14. Meddelelser ( )

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Center for Byudvikling er i gang med en evaluering af bydelsplanerne. Der vil blive set på bydelsplanernes sammenhæng med kommuneplanen og om bydelsplanernes rammer skal ændres, f.eks. sådan, at der ikke stilles krav om et bestemt antal projekter. Evalueringen forventes færdig i løbet af sommeren 2016.

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Ann orienterede om labyrinten på Tippen, som nu er blevet fjernet. Problemet var, at de unge, der holdt til ved labyrinten ikke overholdt aftaler om ikke at spille forstærket musik og om at holde en pæn oprydning. By- og Havn havde bedt om at labyrinten blev fjernet. Tippen Syder har bakket op om nedrivningen, da dialogen med de unge ikke havde ført til et positivt resultat. Hans bemærkede, at vi også skulle favne de unge, som ikke møder op til kommunale møder og anerkende deres alternative tilgang. Johan bemærkede at de unges ophold og brug af Tippen med larm og forstærket musik var ulovlig. Helle bemærkede, at der foregik ulovlig handel i labyrinten, og at det var organiseret.

Katjas opsummering sendes til Lokaludvalget.