1. Borgernes tid ( )

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Kgs. Enghave Lokaludvalg, bede Lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Der var mødt to borgere: Rasmus Grue og Ceciille Honore-, Bådehavnsgade 55R: De oplyste, at der den 18. november havde været indkaldt til workshop /dialogmøde om genbrugsstationen. Mødet, som var arrangeret af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, havde været en forfærdelig oplevelse, hvor man ikke kunne få svar på spørgsmål. De to borgere håber derfor at lokaludvalget kan hjælpe med at trænge igennem til kommunen. Det er beboerne i Bådehavnsgades opfattelse, at kommunen laver dispensationer for sig selv, bl.a. ved at sætte klassifikationerne for byggeriet ned. Beboerne er også bekymret for det øgede trafikpres og for støjgener. Natur- og Miljøklagenævnet har nedlagt forbud mod at bygge et multihus, men kommunen vil alligevel opføre det, nu i form af en café mv. De embedsmænd, der var til stede på mødet, kunne ikke svare og ville ikke sige, om de ville tage kritikpunkterne videre til deres chefer.

Joan Røge oplyste, at Forretningsudvalget indstiller, at der sættes et punkt på dagsordenen om genbrugscentret. Ann Vikkelsø oplyste, at  lokaludvalget ikke kan gøre noget ved den hidtidige proces, men lokaludvalget vil gerne bede kommunen om information om, hvad der er sket siden trafik-følgegruppen sidst holdt møde for et par år siden, og hvilke tal, kommunen bygger deres beregninger på.

 

Rasmus Grue oplyste, at Basak Saray-selskabslokaler er åbnet for 2 år siden, og at der ofte er op til 2000 gæster til bryllupper i weekenden. Han oplyste desuden, at beboernes protest ikke handlede om, at de er imod en genbrugsstation på området. Alle beboerne går ind for genbrugsstationen og synes det er en fin idé, men det er de ekstra aktiviteter og ideen om Danmarks største genbrugsstation, der vækker bekymring. han oplyste, at beboerne vil lave et civilt søgsmål mod kommunen.