13. Høring: Forslag til nye skoledistrikter (2018-0129983)

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter forslag til nye skoledistrikter og bemyndiger Socialudvalget til at udarbejde høringssvar.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter høringsmaterialet

2. at lokaludvalget bemyndiger Socialudvalget til at udarbejde et evt. høringssvar.

 

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået nye skoledistrikter i høring. For Sydhavnen kan det betyde, at skoledistriktet for Bavnehøj Skole måske ændres, grundet udbygning af Carlsbergbyen. Desuden skal der udarbejdes forslag til nye skoledistrikter for Teglholmen og Sluseholmen i forbindelse med opførelsen af den nye skole på Sluseholmen. Den del af forslagene, der er relevante for Sydhavnen, vil først få virkning for senere skoleår, og skal derfor drøftes på ny i Børne- og Ungeudvalget.

Høringsmaterialet er Børne- og Ungeudvalgets beslutning 2. maj: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/02052018/edoc-agenda/3abc490d-5ef0-4ceb-bbad-f8fc602be090/8e03301c-c69e-43c5-908f-1dcc6b3a38be

Høringsfristen er den 15. juni 2018.

Som bilag ligger høringsbrevet.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter høringsmaterialet. Hvis lokaludvalget beslutter at afgive høringssvar, bemyndiger lokaludvalget Socialudvalget til at udarbejde og indsende høringssvaret.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialudvalget bemyndiges til at udarbejde eventuelt høringssvar, som indsendes via sekretariatet til Børne- og Ungdomsudvalget inden høringsfristens udløb den 15. juni 2018.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede høringsmaterialet og bemyndigede SU til at udarbejde og indsende høringssvar.