4. Status på genopbygning af Pladehallen (2018-0110076)

Nordea Ejendomme vil orientere lokaludvalget om status på genopbygningen af Pladehallen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

 

Problemstilling

Nordea Ejendomme ønsker at opføre et nyt boligbyggeri på området ved Vasbyvej i Sydhavnen, som tidligere husede den nu nedrevne "Pladehallen". Borgerrepræsentationen besluttede den 15. december 2016 i et lokalplantillæg, at 50 procent af stuearealet (ca. 1.000 m2) i det nye byggeri skal anvendes til en eller flere af følgende kulturelle funktioner: idræt, bibliotek, museum, koncertsal, teater, biograf, galleri og/eller foreningslokaler.

På den baggrund blev der til forhandlingerne om overførselssagen 2016-2017 udarbejdet et budgetforslag om mulighederne for at etablere et maritimt idrætscenter i forbindelse med det nye byggeri. Dette blev der dog ikke bevilget midler til.

Efterfølgende har Nordea Ejendomme været i dialog med bl.a. Områdefornyelsen i Sydhavnen og Københavns Film- og Teaterskole om anvendelsen af den del af stueetagen i Pladehallen, der skal bruges til kulturelle funktioner.

Projektchef Toke Battrup, Nordea Ejendomme, orienterer lokaludvalget om status på genopbygningen og udlejningen af Pladehallen.

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. Pladehallen er først klar til brug i begyndelsen af 2020.