2. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent ( )

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

De to partier Venstre og Dansk Folkeparti har ikke nogen medlemmer af lokaludvalget, som derfor pt. har 21 medlemmer.

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

Brian Lentz - suppleanten Heidi Langkilde deltager

Kirsten Lind - suppleanten Brian Frænde deltager

Hanne Bierring - suppleanten Lasse Gadegaard deltager

Lotte Undén - suppleanten Mathilde Lunderskov deltager

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Beslutning

Joan blev valgt som dirigent. Dagsordenen blev godkendt af et fuldtalligt lokaludvalg.