9. Godkendelse af ændringer i lokaludvalgets årsplan for 2018 (2018-0129948)

Lokaludvalget skal godkende ændringer i lokaludvalgets årsplan for 2018, foreslået af Kulturudvalget

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

 1. at lokaludvalget godkender de ændringer af årsplanen, som Kulturudvalget har foreslået.

 

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har de foregående år i slutningen af et kalenderår besluttet en årsplan for Lokaludvalgets og sekretariatets opgaver for det kommende år. Årsplanen for 2018 blev forelagt for lokaludvalget til orientering på den første ordinære møde i lokaludvalget den 22. marts 2018.

Lokaludvalget tog årsplanen til efterretning med bemærkning om, at lokaludvalget kunne orientere sig i årsplanen og behandle den på de førstkommende fagudvalgsmøder i forhold til, om der var ønske om ændringer i årsplanen. Ønskes der ændringer kunne årsplanen behandles på et kommende lokaludvalgsmøde.

Kulturudvalget har som det eneste udvalg haft ønsker om ændringer af årsplanen. Ud over en enkelt rettelse, har Kulturudvalget ønsket at få tilføjet tre nye områder til årsplanen. Det drejer sig om bedre plads til Børnekulturstedet, kulturhus ved den nye kirke samt Pioparken. Ændringerne er indsat i vedlagte bilag, som udgør hele Kulturudvalgets område i årsplanen.

 

 

Løsning

Lokaludvalget godkender de ændringer, Kulturudvalget har foreslået til årsplanen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Den ændrede årsplan vil blive gjort offentlig tilgængelig på lokaludvalgets hjemmeside.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog forslaget til efterretning.