10. Udpegning af medlem til Partnerskabet Tippen Syder (2018-0131395)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal udpege et medlem og en suppleant til Partnerskabet Tippen Syder

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget udpeger Ann Vikkelsø som lokaludvalgets medlem af Partnerskabet Tippen Syder

2. at Lokaludvalget udpeger Hanne Bierring som lokaludvalgets suppleant for Ann Vikkelsø.

 

Problemstilling

Tippen Syder er navnet på et lokalt grønt partnerskab, som består af syv partnere, der er gået sammen med det formål, at give Sydhavnstippen et løft som både naturområde og rekreativt område.

Partnerskabet planlægger og udfører bl.a.

  • Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo ved hjælp af får.
  • Manuel naturpleje: Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo og andre invasive plantearter, affaldsindsamling med videre.
  • Arrangementer: Fugleture, høstpicnic, planteture, honning-jordbærdag.

Partnerskabet ”Tippen Syder” består af:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (grundejer), Grøn Agenda Sydhavn (tidligere naturplejegruppen Grøn Sydhavn Naturgruppen), Kgs. Enghave Lokaludvalg (overtaget fra MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn), Københavns Naturskole, Tippens Fårelaug, Danmarks Naturfredningsforening København og Friluftsrådet, Kreds København.

Partnerskabet arbejder efter Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022 og projektbeskrivelsen Tippen Syder+ fra 2013.

Kgs. Enghave Lokaludvalg er tovholder for partnerskabet. 

Lokaludvalget deltager i Partnerskabet via miljømedarbejder Katja Lange, der oprindeligt blev valgt ind for Miljøpunktet, men efter dette blev nedlagt indgår for lokaludvalget. Der har vist sig et behov for at lokaludvalget også har et lokaludvalgsmedlem som deltager i Partnerskabet. Bymiljøudvalget har behandlet spørgsmålet på sit møde den 4. maj 2018 og indstiller Ann Vikkelsø som lokaludvalgets repræsentant i partnerskabet og Hanne Bierring som hendes suppleant.

 

 

Løsning

Lokaludvalget udpeger Ann Vikkelsø som sin nye repræsentant i Partnerskabet Tippen Syder og Hanne Bierring som hendes suppleant.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Ann og Hanne blev udpeget med applaus.