7. Lokaludvalgets ønsker til Budget 2019 (budgetbrev) (2018-0129949)

Lokaludvalget skal drøfte og prioritere udvalgenes forslag til et brev til Borgerrepræsentationen med lokaludvalgets ønsker til budget 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og prioriterer forslag til budgetønsker til  kommunens budget for 2019

 

Problemstilling

Lokaludvalget vedtager hvert år indholdet af et brev med budgetønsker, der skal sendes til medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Brevet sendes i maj 2018 til Borgerrepræsentationens sekretariat, der videreformidler det til medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Brevet sendes desuden til Økonomiforvaltningens direktion.

Sekretariatet har på baggrund af drøftelser i Forretningsudvalget og med udgangspunkt i sidste års budgetbrev udarbejdet vedhæftede forslag til lokaludvalgets ønsker til budget 2019. Der er taget højde for, at brevet i modsætning til tidligere år skal være relativt kort og med fokus på få, men væsentlige emner for lokaludvalget.

Løsning

Lokaludvalget drøfter vedlagte udkast til budgetbrev og vedtager dette med eventuelle ændringer.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

 

Videre proces

Sekretariatet renskriver udkastet til budgetbrev og indsender dette til Borgerrepræsentationens sekretariat og Økonomiforvaltningens direktion. Brevet godkendes af FU inden indsendelse..

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede indholdet af budgetbrevet. Paul-Erik sender bidrag vedrørende Paldehallen og Børnekulturstedet.

 

Anna, hans, Nina og Stine erklærede sig inhabile og forlod lokalet under lokaludvalgets drøftelse af punktet om Pioparken.

Steen, Ann og Asbjørn erklærede sig inhabile og forlod lokalet under lokaludvalgets drøftelse af punkterne om Børnekulturstedet og Karens Minde.