3. Orientering om planerne for genbrugscentret i Bådehavnsgade (2018-0129968)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om planerne for genbrugscentret i Bådehavnsgade.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

 

Problemstilling

Der har i en del år været planer i Københavns Kommune om at opføre en stor genbrugscentral i Bådehavnsgade. Planerne er blevet forsinkede, bl.a. på grund af klager over miljøgodkendelsen og dispensation fra lokalplanen for området. Nu er planerne dog nået så langt, at opførelsen af genbrugsstationen forventes at gå i gang i løbet af det kommende år.

Chefkonsulent Christoffer Carr-Saunders og miljøkonsulent Stine Balslev vil orientere lokaludvalget om status på byggeplanerne.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Vid

 

Beslutning

Lokaludvalget stillede spørgsmål til orienteringen. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.