5. Status på kgs. Enghavepuljen (2018-0129941)

Lokaludvalget skal orienteres om status på lokaludvalgets puljemidler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalgs:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om puljemidlerne til efterretning.

 

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 905.967 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2017. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Lokaludvalget har afsat 30.000 kr. til Julepuljen og 149.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 726.967 kr. i Kgs. Enghavepuljen.

På grund af en fejl i forbindelse med overgangen til det nye økonomistyringssystem Kvantum, er der ikke betalt for Kulturhavn 2017 af 2017-puljemidlerne. Dette arrangement, som lokaludvalget i 2017 bevilgede 50.000 kr. til vil derfor blive betalt af lokaludvalgets puljemidler for 2018, hvorfor der er 50.000 kr. mindre til rådighed i Kgs. Enghavepuljen end der indtil nu har været regnet med. Sekretariatet har anmodet om, at det manglende beløb kunne overføres til 2018 i forbindelse med overførselssagen, men dette er ikke blevet i mødekommet.

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 511.809 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 28 eksterne projekter Der er således 215.158 kr.  (726.967- 511.809) til rest, som ikke er disponeret i 2018.

 

 

Puljemidler
Årets samlede budget 905.967
Budget fordelt på poster Vedtaget budget Disponeret indtil nu Rest til disposition
Eksterne 726.967 511.809 215.158
Jul 30.000 - 30.000
Egneprojekter 149.000 149.000 -
Saldo (rest budgettal) 0
Tilbage af årets budget til disposition 215.158

 

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen:

Der er indkommet 4 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen indenfor tidsfristen. Der er samlet søgt om 130.000 kr. og indstillet 75.000 kr. En ansøgning på 35.000 kr. afventer svar på afklarende spørgsmål fra Socialudvalget.

 

 

Projekt/Ansøger

Beløb

Afholdesdato/ sted

Udvalg

Fællesskabernes årskonference 2018

35.000,-

Pavillonen, Karens Minde, Wagnersvej, 2450 København SV

Søndag d. 19. august kl. 14-18

SU – afventer svar på afklarende spørgsmål

Kursusbog i forbindelse med projektstyringskurset Naboskabsuddannelse

15.000,-

27. august, 3., 10., 17.september

i 3Bs beboerhus på Händelsvej i Sydhavnen

SU indstiller 15000 kr.

Kulturhavn Festival 2018 i Sydhavnen

70.000,-

Lørdag 25. august kl. 11-18 - Sluseholmen, Ved Slusen

Søndag 26. august kl.11-18 - Ved Slusen

KU

Indstiller 50.000

WorldDay (Game Streetmekka)

10.000,-

1.juni2018kl.16-22

Game Streetmekka, Enghavevej

KU indstiller 10.000 kr.

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi

Disponibelt beløb: 215.158 kr.

Indstillet til ansøgninger: 75.000 kr./110.000 kr.

Kgs. Enghavepuljen, hvis alle indstillinger vedtages: 140.158/105.158

 

 

Beslutning

Lokaludvalget vil følge op på, at de 50.000 kr. som skal trækkes ud af årets puljemidler vedr. et projekt for 2017, evt. kan dækkes af centrale midler. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning