15. Meddelelser ( )

Sagsfremstilling

Meddelelser:

Planerne om at gøre Sydhavnstippen til et muligt alternativ til det skrottede projekt for boligbyggeri på Amager Fælled er skrinlagt. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 8. maj at tage Sydhavnstippen ud af forslaget. De resterende alternativer ligger alle på Amager Fælled. Den ændrede rapport behandles af Borgerrepræsentationen den 31. maj. Inden da holder Amager vest et borgermøde for alle interesserede borgere den 29. maj. Nærmere oplysninger om borgermødet kendes pt. ikke.

 

Den Grønne Rumpe:

Arealet ved Stubmøllevej/Mozartsvej/Hammelstrupvej har fået kælenavnet "Den Grønne Rumpe". Fra Områdefornyelsen i Sydhavnen har vi modtaget følgende:

"

Hej kulturaktører i Sydhavnen

 

I forbindelse med omdannelsen af pladsen ved Mozartsvej og Hammelstrupvej ønsker arbejdsgruppen at skabe mere byliv på pladsen med arrangementer, event eller andre sjove tiltag hen over foråret/sommeren for at vise hvilke muligheder, den fremtidige omdannelse kan skabe.

 

Derfor kontakter vi jer kulturaktører i Sydhavnen for at høre, om I har idéer til arrangementer, events eller andet, der kan skabe liv på pladsen."

Idérige folk kan henvende sig til Arkitekt Maria Mortensen i Områdefornyelsen Sydhavnen.

 

Kapacitetsproblemer på Skolen i Sydhavnen:

Lokaludvalget har den 4. maj rettet henvendelse til Overborgmesteren og Børne- og Ungdomsborgmesteren med en støtteerklæring til Skolebestyrelsen på Skolen i Sydhavnen. Medlemmerne af lokaludvalget har fået henvendelsen til orientering pr. mail.

 

Trekantgrunden/Industritrekanten:

Joan og Ann har holdt møde med Entreprenørselskabet NPV om udviklingen af trekantgrunden. Der er et projekt på vej med en meget høj bebyggelsesprocent, men også med nogle spændende muligheder. NPV vil gerne afholde borgermøde om projektet inden sommerferien.

 

Metrobyggeriet på Mozarts Plads:

Det grønne hegn sættes op på Mozarts Plads i begyndelsen af august, hvorefter byggeriet af metroen går i gang snart efter. Metroen til Sydhavnen forventes at stå klar i 2024.

 

 

 

 

Beslutning

Stine: Borgermøde om SIS den 15.6. Alternative muligheder til grunden på Frederiks Brygge undersøges.