5. Status på puljemidlerne (2016-0427998)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om status på lokaludvalgets puljemidler.

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på lokaludvalgets puljemidler til efterretning.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 725.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2016. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over  644.758 kr. af puljemidlerne fordelt på interne og eksterne projekter samt Kulturhavn- og Julepuljen. Dermed er der 80.242 kr. (725.000 kr. - 644.758 kr.) til rådighed i Kgs. Enghavepuljen, som endnu ikke er disponeret i 2016.

Oversigt over lokaludvalgets disponeringer:

 

Puljemidler
Årets samlede budget 725.000
Budget fordelt på poster Vedtaget budget Disponeret indtil nu Rest til disposition
Eksterne 532.074 451.832 80.242
Kulturhavn 40.000 40.000 -
Jul 16.376 16.376 -
Egneprojekter 136.550 136.550 -
Saldo (rest budgettal) -0
Tilbage af årets budget til disposition 80.242

Der er indkommet fire ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2016-midler) til dette møde. Der er søgt om 36.269 kr. og indstillet 36.269 kr.

Oversigt over ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2016:

Ansøger

Formål

Søgt beløb

Indstilling

Børnenes Dyremark

Udsigtsplatform, Verdis Have

11.770

11.770

Motionsklub Sydhavn

Løbejakker, T-shirts

8.000

8.000

Fårelauget

Uld Workshops

9.500

9.500

Børnenes Dyremark

Børnenes Byhave

6.999

6.999

Egne Projekter samt jul og kulturhavn

Lokaludvalget har besluttet at afsætte i alt 172.426 kr. af puljemidlerne til Kuturhavnspuljen, den særlige julepulje samt lokaludvalgets egne projekter. Oversigt over lokaludvalgets egne projekter:

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

 

Økonomi

Kgs. Enghavepuljen, hvis alle ansøgninger imødekommes: rest på 44.027 kr.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning