12. Ny ruteføring for buslinjerne 3A, 4A, 10 og 14 under metrobyggeriet (2016-0427998)

Lokaludvalget skal drøfte forslag fra Movia og Center for Byudvikling om linjeføring for de fire buslinjer i Sydhavnen under metrobyggeriet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om forslag til linjeføring for buslinje 3A, 4A, 10 og 14 i området omkring Mozarts Plads under metrobyggeriet til efterretning.

2, at lokaludvalget beslutter et svar til Movia og Center for Byudvikling på forslagene.

 

Problemstilling

Movia og Center for Byudvikling (CBU) har deltaget på Bymiljøudvalgets møde den 1. december og forelagt forslag til linjeføring for busserne omkring Mozarts Plads under Metrobyggeriet.

Forslagene er indtegnet på vedlagte kortbilag og vil blive gennemgået på lokaludvalgsmødet.

Selv om pladsen for buslinjernes kørsel på især Sigvard Olsens Gade og ad Offenbachsvej vil blive trang, garanterer Movia og CBU, at der er tilstrækkelig plads til at busdriften kan gennemføres. Dog vil forslaget kræve nedlæggelse af enkelte parkeringspladser tæt på hjørnerne af disse veje. Movia oplyser, at der ikke er noget alternativ til forslaget om at føre buslinjerne ad de mindre veje i området. En omlægning af busdriften, så den kun kører ad f.eks. P. Knudsens Gade vil medføre uacceptable forsinkelser (længere køretid på 5-10 minutter) og forringelser for kunderne.

Ved Mozarts Plads foreslås det, at linje 14 enten vender ved den nuværende bussluse eller føres igennem Borgmester Christiansens Gade, hvorefter den kører samme rute som linje 4A til Sjælør Boulevard og med endestation ved Ny Ellebjerg Station.. Den sidste løsning kræver at der oprettes lyskryds på Mozarts Plads, hvor trafikken kun slippes igennem i en retning ad gangen.

Ulempen ved at lade linje 14 vende ved Mozarts Plads er, at der ikke længere vil være en busforbindelse fra Mozarts Plads til Ny Ellebjerg Station. Fordelene vil være at forbindelsen mellem det gamle og det nye Sydhavnen bevares, og at der vil være færre busser og dermed mindre tung trafik ad de små veje i kvarteret.

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om Movias forslag til efterretning. Lokaludvalget drøfter de alternative forslag til linjeføring for buslinje 4A og 14 og bemyndiger Bymiljøudvalget til at indsende svar herom til CBU og Movia.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. Johan bemærkede til beslutningsprotokollen, at kommunen  og Movia i videst muligt omfang skal oprette erstatningspladser for de parkeringspladser, der nedlægges.

Lokaludvalget bakker op om forslaget om lysregulering på Mozarts Plads, og støtter forslaget om, at busserne ikke skal køre ad Sigvard Olsens Gade.

Lokaludvalget foreslår, at linje 10 skal fortsætte ud af Borgmester Christiansens Gade  ud til P. Knudsensgade og videre ud ad Ellebjergvej med stop på Ellebjergvej til Ny Ellebjerg Station.

Lokaludvalget støtter forslaget om, at linje 14 ikke videreføres, men får vendeplads ved Mozarts Plads - Lokaludvalget foreslår at der laves trafiktælling af passagertallene fra Mozarts Plads til Ny Ellebjerg Station.

Anne bemyndiges til at skrive brev til Center for Byudvikling, brevet godkendes af Ann inden afsendelse.