10. Bydelsplan 2017 (2016-0427998)

Lokaludvalget skal drøfte det videre forløb af bydelsplanen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget orienteres om status for arbejdet med bydelsplanen i arbejdsgrupperne

2. at lokaludvalget vurderer, om arbejdet med bydelsplanen overholder tidsplanen

 

Problemstilling

ad 1: Lokaludvalget besluttede på sit sidste møde i november, at fordele de enkelte punkter i dispositionen for bydelsplanen på arbejdsgrupperne, Forretningsudvalget, formanden og sekretariatet. Samtidig besluttede lokaludvalget, at arbejdsgrupperne frem mod december-mødet skulle indlede arbejdet med de punkter, de har ansvaret for, således at der kan ligge et første udkast til bydelsplan i stikordsform klar til mødet den 19.  januar 2017.

Bymiljøudvalget har ifølge referatet fra mødet i BMU fordelt de fleste af skriveopgaverne. BMU har besluttet at afholde et borgermøde om trafikken i Sydhavnen den 12. januar. Punktet om kollektiv trafik får først opmærksomhed efter at mødet er afholdt.

Socialudvalget fik aflyst sit møde i november pga. mange afbud, men har planlagt at holde et særligt bydelsplanmøde inden lokaludvalgsmødet.

Kulturudvalget har fordelt enkelte at skriveopgaverne og vil desuden tage kontakt til Sydhavns Teater for information

Løsning

På decembermødet gøres der status over arbejdsgruppernes arbejde, og lokaludvalget vil vurdere, om tidsplanen overholdes.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På lokaludvalgets næste møde den 19. januar skal der fremlægges et første udkast til bydelsplan i stikordsform.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om at opsummeringen skal sendes ud til alle medlemmer af arbejdsgrupperne og at den nuværende bydelsplan også sendes ud i word-format