2. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent ( )

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet
2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

Karin Rasmussen

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

Bendt Tobiassen (Ingen suppleant)

Anna Rosenblad (afbud fra suppleant)

Peter Ravn (ingen suppleant)

Sisse Fagt (Suppleanten, Elvira Ramovic deltager)

Hans Præstbo (ingen suppleant)

Lasse Grosbøl (suppleanten Patrick Donovan deltager)

Per Ramsdal (kunne ikke nå at indkalde suppleanten)

Junn Ovilsdottir (kunne ikke nå at indkalde suppleanten)

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Løsning

Ann Vikkelsø blev valgt som dirigent. Dagsordenen blev godkendt

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. Ann blev valgt som dirigent