13. Afholdelse af borgermøde om trafikken i Kgs. Enghave (2016-0427998)

Lokaludvalget skal godkende at der afholdes et borgermøde om trafiksituationen i Sydhavnen den 12. januar 2017 på Karens Minde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender, at der afholdes et borgermøde om trafiksituationen i Sydhavnen den 12. januar 2017

2. at lokaludvalget afsætter 2000 kr. af Borgerinddragelsespuljen til forplejning på mødet

 

Problemstilling

Bymiljøudvalget vil gerne afholde et borgermøde om trafiksituationen i Sydhavnen den 12. januar 2017. Borgermødet skal handle om en bred vifte af trafikmæssige udfordringer, f.eks. P. Knudsens Gade, den kollektive trafik, stisystemer, sammenkoblingen af Bavnehøj og Holmene med det gamle Sydhavnen mv.

Borgernes bidrag skal bruges i forbindelse med lokaludvalgets videre arbejde, herunder navnlig arbejdet med bydelsplanen.

 

Løsning

Lokaludvalget godkender, at der afholdes et borgermøde om trafiksituationen i Kgs. Enghave og afsætter 2000 kr. til forplejning på mødet.

Mødet afholdes den12. januar 2017 kl. 19-21 i ABC-lokalet på Karens Minde.

Økonomi

Der afsættes 2000 kr. til forplejning på mødet. Midlerne tages fra Borgerinddragelsespuljen.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget vedtog enstemmigt at afholde borgermødet og at bevilge 6000 kr. så der også er penge til annoncering. Beløbet tages fra Borgerinddragelsespuljen.